Osnove jezične kulture

Knjižnica i Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci
pozivaju vas na radionice

„Osnove jezične kulture“

Zainteresiranih 30 sudionika prisustvovat će predavanjima i vježbama/okruglim stolovima vezanim uz tematiku osnova jezične i komunikacijske kulture. Predavanja i radionice održavat će se 28. travnja 2016. te 5., 12., i 19. svibnja 2016., a završna radionica održat će se 2. lipnja 2016. u prostorijama Knjižnice Veleučilišta u Rijeci.
Rok za prijave: 27. travnja 2016., 12:00 sati!
U prilogu se nalazi program radionica, a rezultati radionica bit će objavljeni po njihovu završetku. Svi prijavljeni, tj. primljeni studenti bit će obaviješteni e-poštom.

OPIS RADIONICA
Radionice „Osnove jezične kulture“ zamišljene su kao slobodniji vid predavanja i vježbi uz učenje i uvježbavanje u pisanom i govorenom izražavanju, s osobitim naglaskom na praktični dio vezan uz pisanje i prezentiranje seminara, stručnih i završnih radova.
Termini i teme:
1. Pravopis i jezični savjeti; najčešće pogreške i primjeri (28. travnja u 17 h)
2. Pisanje stručnih i znanstvenih radova (pomoć u pisanju seminara i završnih radova) (5. svibnja u 17 h)
3. Pretraživanje izvora i otvorenih baza podataka, internet, kako najbrže pronaći literaturu. (12. svibnja u 17 h)
4. Kultura komuniciranja (poslovno okružje, predstavljanje, poslovni bonton) (19. svibnja u 17 h)
5. Otvorena tema – prijedlozi polaznika – intervju za posao, molba za posao, životopis; aktivno slušanje, Mind Mapping i sl. (2. lipnja u 17 h)

OPIS AKTIVNOSTI
Predavanja i vježbe bit će organizirana kao pet radionica koje će se održavati četvrtkom (od 28. travnja do 2. lipnja 2016.) u Knjižnici Veleučilišta u Rijeci u trajanju od 2 sata.
Predavanja će održati voditeljica knjižnice dr. sc. Sanja Grakalić Plenković. Nakon svakog tematskog predavanja predviđena je radionica s konkretnim primjerima u svrhu usvajanja teorijskog dijela predavanja. Polaznici su isključivo studenti, stoga će im i predavanja i radionice biti prilagođeni, a dobrodošla su pitanja i praktični problemi na koje nailaze, vezano uz navedenu problematiku jezičnog izražavanja ili pisanja seminarskih/završnih radova.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Prijaviti se mogu svi redoviti i izvanredni studenti Veleučilišta u Rijeci. Trideset najbržih bit će primljeno na sudjelovanje.

UPUTE ZA PRIJAVU:
Natječaj je otvoren do 27. travnja 2016. godine u 12:00 sati. Do navedenog roka potrebno je poslati ispunjeni obrazac na studentski-zbor@veleri.hr, a svi prijavljeni bit će obaviješteni i e-poštom.

Knjižnica i Studentski zbor
Veleučilišta u Rijeci