Natječaj za stipendije za izvrsnost

Klasa: 604-02/17-01/04-a
Ur. broj: 2170-57-04-17-2
Rijeka, 20. lipnja 2017.

 

Na temelju odluke Stručnog vijeća Veleučilišta u Rijeci (klasa: 003-08/16-04/01, ur. broj: 2170-57-01-16-81) od 10. studenoga 2016. godine te odluke (klasa: 003-08/17-04/01, ur. broj: 2170-57-01-17-31) od 19. lipnja 2017. godine i odluke Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci (klasa: 602-01/17-01/01, ur. broj: 2170-57-04-17-8) od 22. veljače 2017. godine te odluke (klasa: 602-01/17-01/01, ur. broj: 2170-57-04-17-20) od 5. lipnja 2017. godine raspisuje se

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA VELEUČILIŠTA U RIJECI IZVRSNIM STUDENTIMA PREDDIPLOMSKIH
STRUČNIH I SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA ZA
2016./2017. AKADEMSKU GODINU

 

Broj studenata kojima će se dodijeliti stipendija: 5
Godišnji iznos jedne stipendije: 8.000,00 kuna (slovima: osamtisuća kuna)
Stipendije se dodjeljuju sljedećim kategorijama:
– redovitim studentima 2. i 3. godine preddiplomskih stručnih studija i redovitim studentima 2. godine specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci koji u akademskoj 2016./2017. godini imaju reguliran status na Veleučilištu u Rijeci (osim mirovanja obveza).

 

Prijave mogu podnijeti studenti koji:
– imaju ostvarenih 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini
– imaju prosječan postotak stečenih kompetencija, znanja i vještina tijekom studiranja viši od prosječnog postotka studija
– nemaju zaostajanja tijekom studiranja
– ne primaju drugu stipendiju ili bilo koju drugu naknadu koja ima obilježje stipendije (isplaćuje se u mjesečnim obrocima bez obzira na iznos)

 

Kriteriji:
Kandidati se rangiraju temeljem razlike između prosječnog postotka stečenih kompetencija, znanja i vještina ocjena studenta tijekom studiranja i prosječnog postotka studija (ocjenjivanje u odnosu na grupu). Prosječni postotci studija za akademsku godinu 2015./2016. su sljedeći:
– Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo u Rijeci i Pazinu 64,33%
– Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu 68,69%
– Preddiplomski stručni studiji Cestovni, Poštanski i Željeznički promet 67,21%
– Preddiplomski stručni studij Telematika 66,78%
– Preddiplomski stručni studij Informatika 69,43%
– Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda 71,27%
– Preddiplomski stručni studij Vinarstvo 68,36%
– Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo 76,24%
– Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu 75,24%
– Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima 69,40%
– Specijalistički diplomski stručni studij Promet 75,66%

 

Prijave:
Prijave za dodjelu stipendija predaju se u uredovno vrijeme evidencije studija u periodu od 20. lipnja 2017. do zaključno 27. lipnja 2017.

Prijava obuhvaća popunjeni prijavni obrazac te potvrdu o redovitom školovanju.

Veleučilište u Rijeci
Dekan

Saša Hirnig, dipl. ing., viši predavač

 

VeleRi objava —> https://www.veleri.hr/?q=node/573&Key_ID_OBA=33508