Anketa o uporabi društvenih mreža

Body: 

Radi studentskih potreba se vrši anketa o uporabi društvenih mreža. Molili bi studente da iskoriste slobodno vrijeme da ispune anketu.

Link za anketu