Anketa o korištenju web tehnologija u poslovanju

Molili bi studente sa zaposlenjem da ispune sljedeću anketu u svrhe istraživanja korištenja web tehnologija u poslovanju.

http://limesurvey.srce.hr/index.php?sid=82961&lang=hr