Veleri raspored za Android

Od sada je dostupan raspored predavanja svim studentima sa Android mobilnim telefonima. Aplikaciju za raspored možete preuzeti na sljedećem linku:

Veleri Raspored Sati

Projekt je nastao od strane studenata informatike Veleučilišta u Rijeci. Studenti su razvili aplikaciju unutar nekoliko mjeseci za kolegij Programsko inženjerstvo.

Autori aplikacije su:

Ante Galac

Vedran Harmadi

Marta Vinković

Zvonimir Radovan

Igor Klanfar