O studentskom zboru

Body: 

Studentski zbor se sastoji od grupe studenata koja se brine o studentskom standardu na Veleučilištu.

Članovi zbora

Studentski pravobranitelj