Studentski izbori - kandidature

Studentski izbori - kandidature

Veleučilište u Rijeci
Izborno povjerenstvo
Rijeka, 12. 3. 2014.

IZBORI ZA STUDENTSKE PREDSTAVNIKE U STUDENTSKOM ZBORU

U ponedjeljak, 31. 3. 2014. godine će se na Veleučilištu u Rijeci i njegovim odsjecima u Pazinu i Poreču održati studentski izbori.
Studenti koji žele aktivno sudjelovati u radu Studentskog zbora i obavljati funkciju studentskog predstavnika i zamjenika trebaju do ponedjeljka, 24. 3. 2014. godine predati svoje kandidature. Za pravovaljanost kandidature treba prikupiti najmanje 1% potpisa podrške studenata upisanih u izbornu jedinicu za koju se kandidiraju, tj. za:
- Stručni studij Promet - Rijeka, Ogulin (I. izborna jedinica) potrebno je prikupiti najmanje 7 potpisa.
- Specijalistički diplomski stručni studij Promet (II. izborna jedinica) potrebno je prikupiti najmanje 1 potpis.
- Stručni studij Informatika - Rijeka, Pula i Stručni studij Poduzetništvo - Rijeka, Pazin (III. izborna jedinica) potrebno je prikupiti najmanje 14 potpisa.
- Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije i Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo (IV. izborna jedinica) potrebno je prikupiti najmanje 4 potpisa.
- Stručni studij Vinarstvo i Stručni studij Mediteranska poljoprivreda (V. izborna jedinica) potrebno je prikupiti 2 potpisa.
- Stručni studij Sigurnost na radu (VII. izborna jedinica) potrebno je prikupiti najmanje 4 potpisa.
- Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu (VIII. izborna jedinica) potrebno je prikupiti najmanje 1 potpis.
- Stručni studij Telematika (IX. izborna jedinica) potrebno je prikupiti najmanje 2 potpisa.

Kandidature se predaju Izbornom povjerenstvu (u sandučiće profesorica Antonije Mihaljević ili Sanje Raspor, tj. na e-mail amihaljevic@veleri.hr ili sraspor@veleri.hr). Obrazac za prijavu kandidature nalazi se u prilogu.

IZBORNO POVJERENSTVO
VELEUČILIŠTA U RIJECI