Rezultati studentskih izbora

Body: 

Rezultati studentskih izbora

 

Veleučilište  u Rijeci
  Izborno  povjerenstvo

Rijeka, 16. 4. 2014.

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA STUDENTSKIH  PREDSTAVNIKA U STUDENTSKI ZBOR VELEUČILIŠTA U RIJECI

 

Od  14. 4. do 16. 4. 2014. godine provedeni su izbori za studentske predstavnike u  Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci. Studentskim izborima odazvalo se 16,9 % studenata Veleučilišta.

Odaziv studenata po izbornim jedinicama:

  •  
  • Stručni studij  Promet: 20,8 %; 
  • Specijalistički  diplomski stručni studij Promet: 20,6 %;
  • Stručni studij  Informatika i Stručni studij Poduzetništvo: 10,9 %;
  • Specijalistički  diplomski stručni studij Informacijske tehnologije i Specijalistički diplomski  stručni studij Poduzetništvo: 12,1 % ;
  • Stručni studij Vinarstvo  i Stručni studij Mediteranska poljoprivreda: 28,2 %;
  • Stručni studij  Sigurnost na radu: 18,2 %;
  • Specijalistički  diplomski stručni studij Sigurnost na radu: 22,7 %;
  • Stručni studij  Telematika: 40,3 %.

U  VI.  izbornoj jedinici „Specijalistički  diplomski stručni studij Vinarstvo“ izbori nisu provedeni jer nije bilo prijavljenih  kandidata.

Rezultati izbora po izbornim jedinicama (istaknuti su izabrani predstavnici u Studentski  zbor):

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I. Stručni studij Promet

Gabrijela Domenika Marijanović i 
Nikolina Bendra - 21

Patrick Premužić i Matija Babić - 27

Alen Softić i Jelena Janjatović - 98

II. Specijalistički diplomski stručni studij Promet

Vesna Belušić i Patricija Petrinec - 20

III. Stručni studij Informatika i Stručni studij Poduzetništvo

Andro Bratanić i Marijan Fabris - 39

Dario Djurić i Antun Đuranec - 41

Barbara Konestabo i Marinella Matejčić - 13

Angelo Lešić i Andrea Pavić - 16

Marina Rusić i Nikolina Perušić - 7

Martina Šebalj i Lari Lenhard - 29

IV. Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije i Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo

Ana Barić i Adela Sočković - 38

V. Stručni studij Vinarstvo i Stručni studij Mediteranska poljoprivreda

Dominik Marević i Lina Frančišković - 27

Lucija Novak i Valentina Prodan - 12

Dominik Ujčić i Patrik Kraljević - 6

Armando Vale i Nina Radola - 10

VII. Stručni studij Sigurnost na radu 

Karlo Colić i Majda Sokić - 63

Adriana Krastić i Ivana Peša - 7

VIII. Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu

Maja Šupuković i Nikolina Kučić-Kukuljan - 17

IX. Stručni studij Telematika

Davorka Tonković i Ines Popović - 26

Monika Vukadinović i Anton Grgić - 36

Napomena: u VI. izbornoj jedinici (Specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo) izbori nisu provedeni jer nije bilo prijavljenih kandidata.

IZBORNO POVJERENTSVO
VELEUČILIŠTA U RIJECI