Stručna predavanja, 09.05.2014.

Body: 

Poštovani profesori, kolege i kolegice,  

čast nam je da vas možemo pozvati na stručna predavanja, koja će se održati 9.5.2014. godine u dvorani 401 u vremenu od 16-19:15h.  
Predavanja će biti usko vezana za informatički i telematički smjer.  
Predavači koji će sudjelovati su: 

1. U 16h - Marin Bezić sa temom - Kako se razvija software u Microsoftu 
2. U 16:45h - doc.dr.sc. Kristijan Lenac - Mobilni roboti i pametni telefoni

Predviđena pauza od 15 minuta.  

3. U 17:45h - dipl.oec. Goran Paulin sa temom - Zapošljavanje u multimedijskoj produkciji 
4. U 18:30h struč.spec.inf. Mario Antić sa temom - Razvoj multimedijske računalne igre  

Vaš Studentski zbor