Istraživanje kvalitete života studenata preddiplomskih i diplomskih studija u Hrvatskoj

Drage kolegice i kolege,

skupina istraživača s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilista
u Zagrebu provodi istraživanje kvalitete života studenata preddiplomskih i
diplomskih studija u Hrvatskoj putem online ankete.

Anketa je otvorena za popunjavanje od konca travnja do konca svibnja.

Molimo vas da pozovete studente koji jos nisu popunili anketu da to učine
i na taj način doprinesu stjecanju uvida u kvalitetu života studentske populacije.

Poveznica za anketu:

http://limesurvey.srce.hr/32297/lang-hr

Zahvaljujem i srdačno Vas pozdravljam,

prof.dr.sc. Irma Kovco Vukadin

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu