Studentski pravobranitelj

Body: 

Studentski pravobranitelj dodjeljnim pravima nakon izvršenih studentskih izbora obnaša dužnosti utvrđene Statutom, te drugim općim aktima. Jedan od glavnih zadataka studentske pravobranitelja jest primanje pritužbi sa strane studenata i studentica koje se izričito odnose na njihova prava, te u sklopu s mogućnostima raspravlja o njima sa nadležnim tijelima Veleučilišta. Također, pravobranitelj savjetuje studente o načinima kako ostvariti njihova prava, te može sudjelovati u stegovnom postupku protiv studenata radi zaštite njihova prava. Najveći uspjeh do sada bilježi akcija koja je omogućila kolegama specijalistima besplatno specijalističko studiranje za sveukupno 45 najboljih studenata/ica sa svih odjela gdje je pravobranitelj zajedno sa predsjednikom Studenstkog zbora pružio svu moguću potporu.
 

Studentski pravobranitelj: Dominik Ivkošić

Kabinet: 437 (Vukovarska 58, 51 000 Rijeka, 4.kat)

E-mail: pravobranitelj@veleri.hr

 
Konzultacije: prema dogovoru na mail.