Poštovane kolegice i kolege,

Sukladno Odluci o raspisivanju izbora za studentske predstavnike (Klasa: 602-12/16-01/01; Ur. broj: 2170-57-04-16-2) i Odluci o promjeni datuma održavanja izbora za studentske predstavnike (Klasa: 602-01/16-01/01; Ur. broj: 2170-57-02-16-4) koju je donio dekan Veleučilišta u rijeci, Saša Hirnig, dipl. ing., viši predavač, u prilogu Vam donosimo sve bitne informacije za proces kandidatura na izborima za studentske predstavnike Veleučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje od 2016.-2018. godine.

Nadalje, sve dodatne informacije i upite oko procesa kandidatura, kao i cijelom izbornom postupku možete dobiti na adresama elektronske pošte i u kabinetima u Rijeci, Vukovarska 58: studentski-zbor@veleri.hr (Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci, kabinet 437 (uz prethodnu najavu na e-mail)) te ljerka@veleri.hr (mr. sc. Ljerka Tomljenović, koordinatorica Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci, kabinet 436 (vrijeme konzultacija)).

Ukoliko se kandidature šalju putem elektronske pošte, molimo da se navedeni scan liste nalazi u PDF formatu s naznakom „kandidatura_ime i prezime_izborna jedinica“, a ukoliko se šalje putem poštanskog sandučića (u kuverti) s naznakom primatelja (ime i prezime profesorice) i pošiljatelja (ime i prezime, izborna jedinica).

Prilozi:

1. Uputa Izbornog povjerenstva (pravila i način kandidature)

2. Obrazac za prijavu kandidatura

3. Poziv svim studentima (plakat)