Na temelju odredaba Pravilnika o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj i potpore za smještaj Studentskog centra Rijeka, u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja („Narodne novine“ br. 53/17) nakon provedenog Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. te isteka roka za podnošenje prigovora Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici održanoj dana 24.08.2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se KONAČNA RANG LISTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA REDOVITIHSTUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE U OBJEKTIMA SMJEŠTAJASTUDENTSKOG CENTRA RIJEKA I SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKIHDOMOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Više informacija, kao i samu konačnu rang listu te ostale napomene, možete pronaći na službenoj web stranici Studentskog centra Rijeka.