Veleučilište u Rijeci
Vukovarska 58, Rijeka
U Rijeci, 1. rujna 2017.

Obvijest o upisu studenata u višu godinu studija

Raspored upisa studenata u višu godinu studija ili u ponavljanje godine:

Stručni studij Poduzetništvo (Rijeka) redoviti i Spec. diplomski stručni studij Poduzetništvo redoviti 
18.9.2017.       (prezimena A-L)         9,00 -12,00 sati
19.9.2017.       (prezimena M-Ž)        9,00 -12,00 sati

Stručni studij Poduzetništvo (Rijeka) izvanredni i Spec. diplomski stručni studij Poduzetništvo izvanredni 
18.9.2017.       (prezimena A-L)         15,00 – 18,00 sati
19.9.2017.       (prezimena M-Ž)        15,00 – 18,00 sati

Stručni studij Sigurnost na radu redoviti i spec. dipl. struč. studij Sigurnost na radu redoviti 
20.9.2017.       (prezimena A-L)         9,00 – 12,00 sati
21.9.2017.       (prezimena M-Ž)        9,00 – 12,00 sati

Stručni studij Sigurnost na radu izvanredni i spec. dipl. struč. studij Sigurnost na radu izvanredni 
20.9.2017.       (prezimena A-L)         15,00 – 18,00 sati
21.9.2017.       (prezimena M-Ž)        15,00 – 18,00 sati

Stručni studij Cestovni, Poštanski i Željeznički promet redoviti i Spec. diplomski stručni studij Promet redoviti 
22.9.2017.       (prezimena A-L)         9,00 – 12,00 sati
25.9.2017.       (prezimena M-Ž)        9,00 – 12,00 sati

Stručni studij Cestovni, Poštanski i Željeznički promet izvanredni i Spec. dipl. stručni studij Promet izvanredni
22.9.2017.       (prezimena A-L)         15,00 – 18,00 sati
25.9.2017.       (prezimena M-Ž)        15,00 – 18,00 sati

Stručni studij Informatika redoviti i Specijalistički diplomski stručni studij Inf. teh. u posl. sust. redoviti
26.9.2017.       (prezimena A-L)         9,00 – 12,00 sati
27.9.2017.       (prezimena M-Ž)        9,00 – 12,00 sati

Stručni studij Informatika izvanredni i Specijalistički diplomski stručni studij Inf. teh. u posl. sust. izvanredni
26.9.2017.       (prezimena A-L)         15,00 – 18,00 sati
27.9.2017.       (prezimena M-Ž)        15,00 – 18,00 sati

Stručni studij Telematika redoviti 
28.9.2017.       9,00 -12,00 sati

Stručni studij Telematika izvanredni
28.9.2017.       15,00-18,00 sati

Upisi za stručne studije Cestovni i Željeznički promet u Ogulinu će se održati 5. 10. 2017. u 14,00 sati u prostorima Obrtničke i tehničke škole u Ogulinu.

UPOZORAVAJU SE STUDENTI DA MORAJU PRISTUPITI UPISIMA PREMA NAVEDENOM RASPOREDU DA NE BI IZGUBILI STUDENTSKA PRAVA ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU.

NA UPISE JE POTREBNO DOSTAVITI:
1. Uplatu od 200,00 kuna za troškove upisa uplaćenu na žiro račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485,  poziv na broj: OIB studenta.
2. Ukoliko student ima u indeksu pečat: Posuđuje u knjižnici, treba zatražiti u knjižnici pečat: Vratio u knjižnicu.
3. Indeks s upisanim ocjenama iz položenih ispita i ispunjeni upisni materijal: upisni list, prijavni list i popis predmeta koje će student slušati.
4. Redoviti studenti koji studiraju uz plaćanje, te izvanredni studenti moraju uplatiti školarinu ovisno o broju ECTS bodova koje upisuju. Troškovi školarine se uplaćuju u cijelosti i moraju biti uplaćeni najkasnije na dan upisa.
5. Izvanredni studenti plaćaju troškove školarine u visini umnoška upisanih ECTS bodova i vrijednost 1 ECTS boda od 100,00 kuna, osim za studije u Poreču i Ogulinu gdje je vrijednost 1 ECTS boda 122,00 kune.
6. Redoviti studenti stručnih studija koji upisuju petu godinu studiranja gube prava redovitog studenta temeljem članka 21. Pravilnika o studiranju i mogu nastaviti studij samo kao izvanredni studenti.
7. Redoviti studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija koji upisuju četvrtu godinu studiranja gube prava redovitog studenta temeljem članka 21. Pravilnika o studiranju i mogu nastaviti studij samo kao izvanredni studenti.

Studentska referada