Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je prve e-mailove onim studentima koje je Ministarstvo identificiralo kao redovite studente na studijskim programima u STEM područjima znanosti (preddiplomski stručni studiji Informatika, Poštanski promet, Željeznički promet, Cestovni promet, Sigurnost na radu, Telematika, Vinarstvo, Mediteranska poljoprivreda).

 

Molimo redovite studente koji studiraju na prethodno navedenim studijima da pročitaju upućene e-mail-ove i provjere ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

 

U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju putem svog AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta pri čemu će im se dodijeliti jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi.

 

Ukoliko student primijeti da njegovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, uputa je da se obrati visokom učilištu u svrhu ispravka podataka. Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, student se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (na e-mail adresu koja je upisana u aplikaciji). Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.

 

Podatke je moguće ispraviti zaključno s danom 10. studenoga 2017. godine do 12:00 h. Ukoliko do navedenog vremena nisu ispravljeni podaci uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

 

Podsjećamo kako se dodjela stipendija provodi temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 61/17<https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_61_1414.html>, i NN 95/17<https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_95_2196.html>), odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.