Kontakt

+ 385 91 332 13 13

e-mal

studentski-zbor@veleri.hr

O studentskom zboru

Studentski zbor utemeljen je kao studentsko predstavničko tijelo koje ima cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta ali i na državnoj i međunarodnoj razini.

Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo o nedopustivosti diskriminacije po osnovi rase, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe i društvenog položaja.

Studenti svake druge godine biraju studentske predstavnike te studentskog pravobranitelja.

Temeljni akt Studentskog zbora je Statut.

Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci djeluje od samog osnuta Veleučilišta.