Natječaji

Na ovoj stranici možete pronaći sve aktivne natječaje Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci

 

Natječaj za financiranje studentskih programa u 2018. godini

 

Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci trenutno nema više aktivnih natječaja Natječaja.