Studentski pravobranitelj

Studentskog prvobranitelja izabire Studentski zbor na prijedlog Predsjednika Studentskog zbora, te dodjeljnim pravima nakon izvršenih studentskih izbora obnaša dužnosti utvrđene Statutom, te drugim općim aktima.

Jedan od glavnih zadataka studentskog pravobranitelja jest primanje pritužbi sa strane studenata i studentica koje se izričito odnose na njihova prava, te u skladu s mogućnostima raspravlja o njima sa nadležnim tijelima Veleučilišta.

Također, pravobranitelj savjetuje studente o načinima kako ostvariti njihova prava, te može sudjelovati u stegovnom postupku protiv studenata radi zaštite njihova prava.

Nevia Lokmer

Nevia Lokmer

Studentska pravobraniteljica

Studij: Specijalistički stručni studij Poduzetništvo

Kabinet: 437 (Vukovarska 58, 51 000 Rijeka, 4. kat)

E-mail: pravobranitelj@veleri.hr

Konzultacije: prema dogovoru na e-mail