Studentski pravobranitelj

Studentskog prvobranitelja izabire Studentski zbor na prijedlog Predsjednika Studentskog zbora, te dodjeljnim pravima nakon izvršenih studentskih izbora obnaša dužnosti utvrđene Statutom, te drugim općim aktima.

Jedan od glavnih zadataka studentskog pravobranitelja jest primanje pritužbi sa strane studenata i studentica koje se izričito odnose na njihova prava, te u skladu s mogućnostima raspravlja o njima sa nadležnim tijelima Veleučilišta.

Također, pravobranitelj savjetuje studente o načinima kako ostvariti njihova prava, te može sudjelovati u stegovnom postupku protiv studenata radi zaštite njihova prava.

Najveći uspjeh do sada bilježi akcija koja je omogućila kolegama specijalistima besplatno specijalističko studiranje za sveukupno 45 najboljih studenata/ica sa svih odjela gdje je pravobranitelj zajedno sa predsjednikom Studenstkog zbora pružio svu moguću potporu.

Leonardo Švec

Leonardo Švec

Studentski pravobranitelj

Studij: Preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Kabinet: 437 (Vukovarska 58, 51 000 Rijeka, 4. kat)

E-mail: pravobranitelj@veleri.hr

Konzultacije: prema dogovoru na e-mail