Kontakt

+ 385 91 332 13 13

e-mal

studentski-zbor@veleri.hr

Predstavnici

 

Za popis predstavnika potrebno je kliknuti na željeni odjel

 

[expand title=”Prometni odjel” ]

 

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet

 1. Leonardo Švec (Neven Pintarić)
 2. Atdhetare Gashi (Iva Novak)

 

Preddiplomski stručni studij Željeznički promet

 1. Petar Prpić (Paula Mravunac)

 

Specijalistički diplomski stručni studij Promet

 1. Antonio Dugandžić (Ivana Kukuljan)

[/expand]

 

[expand title=”Poslovni odjel” ]

 

Preddiplomski stručni studij Informatika

 1. Dominik Ivkošić (Bojan Klipa)
 2. Marina Sablić (Milorad Vignjević)

 

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

 1. Davorka Tonković (Andrea Udovičić)

 

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo

 1. Marta Grabar (Nikolina Zidarić)
 2. Diana Aladić (Mirela Dubravac)

 

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo (Pazin)

 1. Silvia Žvanja (Maria-Laura Trifunac)

 

Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo

 1. Bruno Štefančić (Vann Gregov)

[/expand]

 

[expand title=”Poljoprivredni odjel (Poreč)” ]

 

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo

 1. Matea Bernobić (Josip Milina)

 

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda

 1. Nataša Josić Vičić (Emanuel Deković)

[/expand]

 

[expand title=”Odjel sigurnosti na radu” ]

 

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu

 1. Devid Karabašić (Rok Ljevar)
 2. Nina Kucelj (Iva Stipić)

 

Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu

 1. Nora Bačić (Sabrina Bužan)

[/expand]

 

[expand title=”Preddiplomski stručni studij Telematika“]

 1. Alen Abdulahović (Lorena Crnković)

[/expand]