O Udruzi studenata

Udruga Studenata Veleučilišta u Rijeci osnovana je s cilju jačanja povezanosti studenata svih godina i svih studija Veleučilišta u Rijeci (ali i svih drugih studenata), razvijanja studentske svijesti, poticanja i provođenja izvannastavnih aktivnosti studenata, poticanja razvoja studentskih projekata te unapređenja kvalitete studija.

 

Ostvarivanje zacrtanih ciljeva Udruga ostvaruje na neke od slijedećih načina:

 • iniciranjem, organizacijom i provođenjem projekata, manifestacija, radionica, tečajeva, skupova, seminara, izleta, putovanja i drugih oblika okupljanja i djelovanja studenata,
 • informiranjem i edukacijom studenata o njihovim pravima,
 • pružanjem podrške i pomoći u razvoju i provedbi samostalnih projekata članova udruge,
 • organiziranjem humanitarnih i volonterskih akcija,
 • uređivanjem internet stranice,
 • izdavanjem publikacija iz područja djelovanja udruge,
 • povezivanjem i suradnjom s drugim hrvatskim i međunarodnim studentskim organizacijama,
 • čvrstom suradnjom s drugim studentskim organizacijama na Veleučilištu u Rijeci
 • suradnjom s drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, sajmovima, natjecanjima i sl. koji su vezani uz ostvarivanje ciljeva Udruge,
 • suradnjom s tijelima Veleučilišta u Rijeci,
 • drugim aktivnostima koje su u skladu sa Statutom Udruge i Zakonom o udrugama.
Kontakt:

Kontakt:

Kabinet: 437 (Vukovarska 58, 51 000 Rijeka, 4. kat)

E-mail: studenti@veleri.hr / usveleri@gmail.com

Konzultacije: prema dogovoru na e-mail