Kontakt

+ 385 91 332 13 13

e-mal

studentski-zbor@veleri.hr

Predsjedništvo

Predsjedništvo Studentskog zbora je tijelo Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci koje predlaže Statut Studentskog zbora, predlaže donošenje novih ili izmjene postojećih akata, bira Predsjednika i zamjenika, Studentskom zboru podnosi izvješće o radu te obavlja izvršne i druge poslove utvrđene Statutom Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci.

U predsjedništvo se biraju članovi Studentskog zbora, na način da je svaki odjel Veleučilišta zastupljen sa jednim predstavnikom.  Za člana predsjedništva izabran je onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova. Članovi Predsjdništva zatim između sebe biraju predsjednika te njegova zamjenika.

 

Članovi Predsjedništva Studentskog zbora su:

  • Dominik Ivkošić
  • Davorka Tonković
  • izbori u tijeku
  • izbori u tijeku
  • izbori u tijeku