Vijeće studenata veleučilšta i visokih škola Republike Hrvatske

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH koordinativno je tijelo studentskih predstavnika svih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koje raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za sve studente veleučilišta i visokih škola, razvija zajedničke studentske programe i aktivnosti te štiti interese studenata veleučilišta i visokih škola.

Vijeće predstavlja gotovo 40 000 studenata iz sustava visokog obrazovanja.

Vijeće studenata VIVŠ RH je osnovano Odlukom Vijeća veleučilišta i visokih škola RH, a konstituirano 20. rujna 2012. na sjednici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci aktivni je član Vijeća studenata ViVŠ RH, što podrazumijeva sudjelovanje na sjednicama, vođenje ureda koji djeluju u sklopu Vijeća studenata ViVŠ RH, te ostale aktivnosti koje su vezane uz rad Vijeća.