Zmjenica predsjednika Studentskog zbora

Zamjenika predsjednika izabire Studentski zbor, na prijedlog Predsjednika Studentkog zbora. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika studentskog zbora zamjenjuje ga njegov zamjenik sa svim pravima i obvezama.

Davorka Tonković

Davorka Tonković

Zamjenica predsjednika

 

Studij: Specijalistički diplomski stručni studij Informatika

Kabinet: 437 (Vukovarska 58, 51 000 Rijeka, 4. kat)

E-mail: studentski-zbor@veleri.hr / szveleri@gmail.com

Konzultacije: prema dogovoru na e-mail Studentskog zbora