Kontakt

+ 385 91 332 13 13

e-mal

studentski-zbor@veleri.hr

Zamjenik predsjednika

Zamjenika predsjednika izabire Studentski zbor, na prijedlog Predsjednika Studentkog zbora. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika studentskog zbora zamjenjuje ga njegov zamjenik.

 

Zamjenik predsjednika studentskog zbora: Davorka Tonković

Kabinet: 437 (Vukovarska 58, 51 000 Rijeka, 4. kat)

E-mail: studentski-zbor@veleri.hr

Konzultacije: prema dogovoru na e-mail Studentskog zbora