23/08/2017

Vodstvo i tijela udruge

Članovi Udruge upravljaju Udrugom putem tijela čiji naziv, sastav, ovlasti, izbor, opoziv i trajanje mandata propisuje Statut Sportske udruge studenata Veleučilišta u Rijeci.

Tijela koja upravljaju Udrugom su:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Predsjednik
  4. Nadzorni odbor
  5. Stegovno povjerenstvo

Predsjednik i dopredsjednik Udruge mogu biti birani na tu dužnost najviše dva puta za redom.